De parodontitis richtlijn in 2021

SCREENING VANAF 2021

Het wordt anders. Het paroprotocol en het daarbij passende tarievenopbouw gaan op de schop. De Nederlandse Vereniging voor Parodontologie (NVvP) heeft onlangs het nieuwe richtlijn gepresenteerd. Per 2021 verandert het tarievensysteem mee. De DPSI wordt vervangen door PPS (Periodiek Parodontaal Screenen). Bij de PPS wordt het gebit in vieren opgedeeld en wordt er een 1,2 of 3 toegekend. Bij 1 zijn er geen pockets, bij 2 zijn ze 4 of 5 mm en bij 3 is het 6mm of hoger.


WAAROM VERANDERING IN DE SCREENING?

Dit was nodig omdat de DPSI onderdeel was van een protocol en te weinig screening inhield. De PPS is een behandelvoorstel dat samen met jou wordt besproken. En is niet verplicht om te volgen.

Bij de DPSI ging men eigenlijk vanuit het idee dat als er eenmaal pockets (van 4 mm of meer) gevonden zijn er per definitie sprake zou zijn van parodontitis. In werkelijkheid hoeft dit helemaal niet zo te zijn. Een pocket is pas een pocket als er daadwerkelijk botverlies is.

OORZAAK BEPAALT BEHANDELING

Is de pocket wel verdiept maar is er geen botverlies, dan is het vaak een pseudopocket. Dat betekent dat je niet botverlies meet maar een zwelling van het tandvlees. Ontstoken tandvlees kan opgezwollen zijn en bedekt dat een gedeelte van de kroon. Er kan dan wel sprake zijn van een ontsteking maar we noemen het dan geen parodontitis. Ook kan het zijn dat er slechts op een plaats een diepe en smalle plek zit, maar dan dit komt doordat er een wortelpuntontsteking zit of er is sprake van een breuk in de tand of kies. Ook dat is geen parodontitis en zal dus ook niet zodanig behandeld moeten worden. Op dat moment is er een hele andere behandeling nodig.

BEHANDELING VOORHEEN

Voorheen zag het parodontitis protocol er zo uit:

  1. Parodontiumstatus (declaratie met code T11 of T12)
  2. intensieve gebitsreiniging waarbij ook dagelijkse mondverzorging geoptimaliseerd werd (T21 en T22)
  3. Herbeoordeling (T31 of T32) en uitgebreid bespreken (T33)
  4. Nazorg (T41, T42, T43, T44)
  5. Evaluatie (T60 of T61)

RANDVOORWAARDEN

Maar in 2021 komen er meer voorwaarden bij:

  • Het moet passen in het te behalen zorgdoel, zorgplan en jouw wensen
  • Je dient echt goed gemotiveerd te zijn om de behandeling te ondergaan
  • Er zijn geen verhinderde beperkingen van fysieke of medische aard
  • Het moet vallen binnen je financiële mogelijkheden
  • Je hebt voldoende tijd voor de behandeling

Dus pas als er aan dit rijtje voldaan wordt, kan het parodontitistraject gestart worden. Eerder was dit natuurlijk ook wel van belang maar werd het niet zo expliciet genoemd. Een tandarts die bij iemand de score 3- of hoger scoorde, moest dus altijd het parodontitis-traject voorstellen terwijl hij/zij wist dat deze patiënt het niet kon betalen of het praktisch helemaal niet mogelijk was. Zo kon de tandarts voor de rechter vermaand worden terwijl dit niet rechtvaardig is. Ook weten we dat een parodontitis behandeling zonder dat de klant erg zijn best doet met dagelijkse gebitsverzorging vaak geen succes heeft. Dus waarom zou je er dan aan beginnen?


TUSSENSTAP

Daarom is er ook de keuze gemaakt om voortaan voorafgaand aan de intensieve gebitsreiniging voor parodontitis en de het verzamelen van alle diagnostische gegevens een nieuw blokje ingebouwd: Inventarisatie van zelfzorg, voorlichting, begeleiding in het optimaliseren van de dagelijkse mondverzorging (elektrisch poetsen / ragers/ stokers), advies op maat omtrent gezondheidsgedrag (stoppen met roken, meer bewegen, gezonde voeding) en gebitsreiniging boven de rand van het tandvlees. Nog belangrijker: na deze interventie zou het kunnen dat het gewenste resultaat al is bereikt en dat initiële therapie (onder de rand van het tandvlees) niet meer nodig is. En dat scheelt een hoop geld!